Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pracovni klima

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Sociální komunikace a její vliv na pracovní klima zaměstnanců veřejné správy
 (Pavel Bryknar)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM535 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření a jeho možné dopady na pracovní klima
 (Šárka Alexová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dtkeg/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby | Theses on a related topic

Pracovní klima organizace
 (Marek FÁBRY)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//lq91u2// | Sociologie / | Theses on a related topic

Vliv pracovně-právních vztahů na pracovní klima
 (Michaela Dvořáková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11200 | Ekonomika a management / Finanční management | Theses on a related topic

Sociální klima organizací
 (Martina RAČANSKÁ)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//icinev// | Sociologie / | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující pracovní klima v neziskových organizacích
 (Michala ZALOTĚNKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//hx93cx// | Humanitní studia / Management v neziskovém sektoru | Theses on a related topic

Klima učitelských sborů v mateřských školách
 (Jana Vykoukalová)

2018, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//moukdh// | Specializace v pedagogice / Pedagogika předškolního věku | Theses on a related topic

Pracovní klima a vztahy na pracovišti ve středně velké společnosti
 (Andrea Berková)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//uj0fyo// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

Pracovní klima organizací sociálních služeb
 (Tereza SAMEŠOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ayj4cg// | Sociální politika a sociální práce / Poradenství v sociální práci | Theses on a related topic

Pracovní klima učitele ZŠ se zaměřením na začínajícího učitele
 (Jakub KADLEC)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//eqnjte// | Specializace v pedagogice / Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)