Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pi regulator

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

ČÍSLICOVÝ PI REGULÁTOR PRO UDRŽOVÁNÍ ZADANÉ ÚROVNĚ OSVĚTLENÍ
 (Lukáš Málek)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//230lrt// | Elektrotechnika a informatika / Řízení procesů | Theses on a related topic

Regulace laboratorního modelu vzduchotechnické soustavy pomocí Raspberry Pi
 (Jakub LUŇÁK)

2015, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//c6t6ak// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

Integrace bezdrátových prvků EnOcean do systému REX na Raspberry Pi
 (Martin TOUPAL)

2015, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nrubu6// | Inženýrská informatika / Počítačové řízení strojů a procesů | Theses on a related topic

Řízení tepelné soustavy s chlazením pomocí Raspberry Pi 3 s využitím vzdálené periferie a měniče komunikující přes Profibus DP
 (Josef Mudra)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136365 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Theses on a related topic

Derivační složka regulátoru v regulaci stejnosměrného motoru
 (Pavel HANČ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ebxs3q// | Aplikovaná elektrotechnika / | Theses on a related topic

Automatické nastavení regulátoru rychlosti eletrického pohonu s pružnou zátěží
 (Jakub RYCHLÝ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3ezsxi// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

Návrh regulátoru metodou "Repetitive Control"
 (Michael HRABĚ)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ypey7z// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

Návrh robustně stabilizujících regulátorů pro intervalové systémy
 (Pavel ELŠÍK)

2010, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//n7o7uz// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Theses on a related topic