Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ventilator

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Návrh pohonu pro ventilátor
 (Rostislav PAVLÍK)

2016, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//1dw85u// | Energetika / Energetika - teplárenství | Theses on a related topic

Ventilátor CPAP realizovaný z pneumatických komponent
 (Abdalla Massad)

2019, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//dtiavr// | Chyba / | Theses on a related topic

Konstrukce vstřikovací formy pro PC ventilátor
 (Radim SEDLÁŘ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xuq3is// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Dynamické vyvažování ventilátoru
 (Vít Pilát)

2010, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81139 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Theses on a related topic

Metodika vyvažovacích postupů ventilátoru.
 (Jakub Teplý)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88117 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Theses on a related topic

Péče o intubovaného pacienta v prevenci vzniku ventilátorové pneumonie
 (Robert Trávníček)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q4lf2/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Modelování a praktické ověření proudění u selektoru ventilátorů
 (Naděžda Grenarová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//xdijxc// | Biomedicínský technik / | Theses on a related topic

Bezpečný provoz ventilátorů na JIP
 (Michaela Dvorská)

2014, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//j0zckv// | Biomedicínský technik / | Theses on a related topic

Znalosti sester o možnostech prevence vzniku ventilátorové pneumonie
 (Anna Moravčíková)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/taqoa/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)