Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

individuální plán

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)
Individuální plánování ve vybraných terénních sociálních službách jako východisko pro poskytování kvalitní péče
 (Veronika Havlová)

2020, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n81ni/ | Sociální práce / Sociální práce makro – inovace v organizacích | Theses on a related topic

Individuální plánování v terénní pečovatelské službě v Kutné Hoře
 (Slávka Kunášková)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB512 | Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Srovnání individuálního plánování u uživatelů terénní a pobytové formy sociální služby
 (Kateřina HORVÁTHOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//kpbcgz// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Theses on a related topic

Individuální plánování péče s uživateli osobní asistence a pečovatelské služby
 (Kateřina SOCHOROVÁ)

2013, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tjjozy// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Specifika a limity individuálního plánování v terénních programech pro uživatele drog
 (Ondřej MAREK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//55numx// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Individuální plánování v pečovatelské službě
 (Irena MARŠÁLKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//k0hrax// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Theses on a related topic

Individuální plánování v péči o seniory
 (Zuzana Štoudková)

2015, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//73kw1r// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Individuální plánování pro uživatele v Pečovatelské službě v Ústí nad Labem, p.o.
 (Kateřina WAGNER)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3po094// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální práce na odděleních dávek pomoci v hmotné nouzi Úřadů práce ČR po sociální reformě roku 2012
 (Soňa Adamová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qknby/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Realizace vybraných standardů sociálních služeb v institucích sociální politiky a sociální práce
 (Lenka Vališová)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nahw6/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)