Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Nízkoprahový, terénní, program

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 35 theses)
Diferenciace přípravy předškoláka se SVP na nástup do běžné základní školy a do speciální základní školy
 (Petra Millerová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ixnm89// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Vhled do integrace žáků ze základní školy speciální do základní školy
 (Jitka Janoušková)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//jzc61q// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Komunikace základní školy speciální s rodinou
 (Jana Parkánová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ly0qj/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Využití Metody dobrého startu v přípravném stupni základní školy speciální
 (Jitka Kučerová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gr6t6/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Problematika výběru dalšího vzdělávání a podpory pro absolventy základní školy speciální z pohledu rodičů
 (Silvie Začalová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p6jkg/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Hudební a pohybová výchova s prvky muzikoterapie v edukačním procesu u žáků základní školy speciální
 (Zdeňka Opřátková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k41yc/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Environmentální výchova jako průřezové téma v edukaci žáků základní školy speciální
 (Hana Havířová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i21hh/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Alternativní čtení u žáků základní školy speciální
 (Lenka Zugarová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ux2si/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Výuka žáků s poruchami autistického spektra ve třídě základní školy speciální
 (Jiří Slavíček)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gg0r3/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Využití prvků arteterapie u žáků základní školy speciální při rozvoji sebeobslužných a komunikačních dovedností
 (Darina Bartošková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xz6lp/ | Specializace v pedagogice / Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 35 theses)