Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

e-model

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Model pro prediktivní určování kvality hovoru jako kritéria pro hodnocení výkonnosti VOIP řešení
 (Jan Rozhon)

2015, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111376 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Komunikační technologie | Theses on a related topic

Hodnocení kvality hovoru E-modelem
 (Martin Tomeš)

2010, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78804 | Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie | Theses on a related topic

Nástroj pro správu anotací biologických modelů
 (Zdeněk Beneš)

2013, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vrsov/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Theses on a related topic