Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

paliativní péče

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Přístrojová technika na anesteziologicko-resuscitačním oddělení
 (Alena Richterová)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sacuq/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Proces výběru pracovníků na pozici všeobecná sestra pro intenzivní péči na anesteziologicko-resuscitační oddělení
 (Andrea Czvalingová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nndbjm// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Bazální stimulace na anesteziologicko-resuscitačním oddělení
 (Radka Macků)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hn6caj// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Přístrojová technika na anesteziologicko-resuscitačních odděleních
 (Veronika Smékalová)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yyhor/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Komunikace sester s ventilovanými pacienty na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení
 (Martina Němcová)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/paqw5/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Využití měřících nástrojů na jednotce intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačním oddělení
 (Marie KRIZANOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//z8zyet// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Vybrané nelékařské profese a jejich uplatnění v poskytování ošetřovatelské péče na anesteziologicko-resuscitačním oddělení
 (Monika DAŇHELOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//exfnv4// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Péče o výživu u pacientů na anesteziologicko-resuscitačním oddělení
 (Taťána BABIKOVA)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4qeo9v// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Barierová ošetřovatelská péče na anesteziologicko-resuscitačních odděleních
 (Marie Doskočilová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sk4eb/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Edukace sester v oblasti eliminačních metod na anesteziologicko - resuscitačním oddělení
 (Eva Dvořáková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e6ohtv// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)