Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

paliativna starostlivost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Rozdiel medzi paliatívnou starostlivost'ou v Rakúskej a Českej republike
 (Katarína Barbuš)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/fkk12/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Paliatívna starostlivosť ako súčasť etiky života
 (Martin POLIAK)

2016, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hifax9// | Teologie / Spirituální a křesťanská formace dospělých | Theses on a related topic

Skúsenosť rodičov s umieraním dieťaťa v paliatívnej starostlivosti
 (Martina KRNÁČOVÁ)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4c84df// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v pediatrii | Theses on a related topic

Sociálna práca v podmienkach hospicovej starostlivosti
 (Lucia Ščehovičová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m6b85/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Záujem a informovanosť verejnosti o paliatívnej starostlivosti
 (Zuzana Miškechová)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nb9g0/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Medzigeneračné rozdiely v chápaní paliatívnej starostlivosti
 (Andrea Drajnová)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gimhi/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Informovanosť verejnosti o možnosti paliatívnej starostlivosti
 (Mariana Minčeffová)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g2ubh/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Hodnotenie psychosociálnych potrieb u seniorov v paliatívnej starostlivosti
 (Katarína ROJIKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//9n93bs// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Potreby pacienta s onkologickým ochorením so zameraním na paliatívnu starostlivosť
 (Ivana KNAPCOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//1qkhpw// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Hodnotenie psychosociálnych potrieb u seniorov v paliatívnej starostlivosti
 (Katarína ROJIKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ndyqvn// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)