Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

inhibitory

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv exprese proteinů CPB1 a PDLIM2 na prometastatické vlastnosti nádorových buněk
 (Petra Martinková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lujn5/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Antimetastatické inhibitory a mechanismy jejich účinku
 (Iveta Bačová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sfwqy/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Molekulární interakce v metastazování low-grade nádorů prsu
 (Josef Maryáš)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zkh4t/ | Biochemie / | Theses on a related topic