Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Karolína Světlá

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Frazémy s komponentem "jazyk" v Českém národním korpusu a v povědomí mladší školní generace
 (Michaela BREJCHOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0dx09n// | Filologie / ČJ HI | Theses on a related topic

Mluva a komunikace současné generace žáků II. stupně ZŠ
 (Jarmila KULOVÁ)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//o37azx// | Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol / Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol / Učitelství německého jazyka pro základní školy | Theses on a related topic

Ekonomické a právní aspekty regulace společenských vztahů z pohledu čtvrté generace rakouské ekonomické školy
 (Johan Schweigl)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u1aw9/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Eutanazie - názorové rozdíly z pohledu středoškoláků a lidí o generace starších
 (Ivana KOCÁBOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qy6vre// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Mediální výchova jako součást mediální gramotnosti u generace Z na základní škole
 (Alena Valová)

2021, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sm6mh0// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Ženské hrdinky Karoliny Světlé a Gabriely Preissové - srovnávací studie
 (Linda KALINOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//1yb81o// | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura (jednooborové) | Theses on a related topic

Salonní novely Karolíny Světlé
 (Eva Ondráčková)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x6wg6/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Salonní novely Karolíny Světlé
 (Eva Ondráčková)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x6wg6/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Žánrová krajina vybraných próz Gustava Pflegera Moravského
 (Pavlína Zpěváčková)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/je0sc/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic