Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

léčba pooperační bolesti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Problematika systému pacientem řízené analgezie v intenzivní pooperační péči
 (Eva KŘÍŽOVÁ)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//9dzcci// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Pooperační analgezie u pacientů po totální náhradě kyčelního kloubu
 (Pavel Nohel)

2010, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pufah/ | Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté) / Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie | Theses on a related topic

Vliv služby pro léčbu akutní bolesti (Acute Pain Service) na incidenci chronické pooperační bolesti
 (Viktor Kubricht)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xwizd/ | Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté) / Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie | Theses on a related topic

Management bolesti v anesteziologii, léčba pooperační bolesti v Nemocnici Vyškov p.o.
 (Eva PLOTĚNÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3bd9yc// | Ekonomika a řízení zdravotnictví / Management zdravotnictví | Theses on a related topic

Monitorování pooperační bolesti a analgezie u pacientů po totálních endoprotézách kloubů dolních končetin
 (Denisa Krakowczyková)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oku1s/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Adekvátní léčba akutní bolesti u hospitalizovaných nemocných
 (Boris Leštianský)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u3e9a/ | Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté) / Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie | Theses on a related topic

Bolest jako indikátor kvality Název: Management bolesti u pacientů po totální endoprotéze kyčle a kolene v perioperačním období
 (Veronika Soudková)

2018, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//48ie74// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Hodnocení míry pooperační bolesti.
 (David Tvrdík)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//hviily// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Léčba bolesti z pohledu všeobecné sestry
 (Michaela RŮŽIČKOVÁ NEUŽILOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hi677c// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Spokojenost pacientů s tišením pooperační bolesti
 (Petr Vaníček)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//zbsidk// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)