Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Děti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Nezletilý jako oběť domácího násilí
 (Nela HORALOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fvkc4z// | Rehabilitace / Prevence a rehabilitace sociální patologie | Theses on a related topic

Domácí násilí (nejen z pohledu správního práva)
 (Dagmar Zlámalová)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gfdvt/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Domácí násilí
 (Marek Vágner)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/koztn/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Domácí násilí spáchané v přítomnosti nezletilých dětí z pohledu zástupců vybraných spolupracujících profesí
 (Veronika JAKUBŮ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//oilckh// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic