Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sociální pedagogika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Působení absolventa studijního oboru Speciální pedagogika - vychovatelství v praxi poskytovatelů sociálních služeb
 (Jana SALABOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cho0zz// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Studenti oboru Speciální pedagogika - vychovatelství a jejich dobrovolnické aktivity
 (Romana MISAŘOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4hfxe0// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Motivační faktory při výběru studijních oborů Speciální pedagogika a Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory
 (Šárka MEDOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//916a52// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Informovanost studentů oboru sociální pedagogika o osobách s Downovým syndromem
 (Karolína Pavelková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//z72pnm// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Inkluzivní pedagogika jako edukační koncept
 (Libuše KYSLÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ouqkdu// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Speciální pedagogika v Peruánské republice
 (Petra Hostýnková)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fgu7t/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Motivace matek dětí se zdravotním postižením ke studiu oboru speciální pedagogika
 (Miroslava Matoušová)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rynan/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Zážitková pedagogika jako cesta k inkluzi
 (Martin Sukaný)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z0y4i/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Volnočasová pedagogika v centru Arpida se zaměřením na dospělé osoby s kombinovaným postižením
 (Petra COUFALOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tm3nzj// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Sociální pedagog – možnosti uplatnění a kompetence ve vztahu k jedincům se zdravotním postižením
 (Martina Dominová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a0uyc/ | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogické asistentství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)