Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

inkluzivní vzdělávání

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Názory pedagogů na inkluzivní vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností
 (Lenka Kadlčáková)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xomt4/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy | Theses on a related topic

Názory studentů učitelství na inkluzivní vzdělávání
 (Veronika LAPINOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//kw6qob// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Analýza a komparace vzdělávacího programu Základní škola a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
 (Šárka Maleňáková)

2011, Rigorózní práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n803w/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Analýza a komparace vzdělávacího programu Základní škola a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
 (Šárka Maleňáková)

2011, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fnj8i/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Theses on a related topic

Dramatická výchova a její postavení v systému vzdělávání - Antické Řecko a Řím - návrh metodického listu pro základní a gymnaziální vzdělávání
 (Markéta Capizzi)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o37ri/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Vliv dyskalkulie na vzdělávání žáka na 2. stupni základní školy
 (Michaela Fatková)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a3oae/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy Učitelství matematiky pro základní školy | Theses on a related topic

Implementace inkluzivního vzdělávání na základní škole
 (Vendula Zavřelová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ootc1/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství pedagogiky pro střední školy | Theses on a related topic

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole
 (Iva Různarová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uwzc6/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Sociální pedagog jako asistent pedagoga na základní škole
 (Daniel ZAHRADNÍK)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zzjchm// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Spolupráce pedagoga s asistentem na 1. stupni ZŠ.
 (Kristýna MARTÍNKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//eb7c3u// | Učitelství pro základní školy / Tělesná výchova pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro 1. stupeň základních škol, Základy speciální pedagogiky pro 1. stupeň ZŠ | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)