Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sociální pedagogika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Komunikace sociálního pedagoga s klientem
 (Eva SEDLÁKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8on29r// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Sociální komunikace jako metoda sociální pedagogiky ve školním prostředí
 (Irena Černá)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rhjcef// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Komparace znalostí v oblasti asertivní komunikace u studentů sociální pedagogiky a andragogiky
 (Gabriela SPURNÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fxkd0w// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Asertivní komunikace u studentů sociální pedagogiky
 (Jana Hýblová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//c94zsp// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Školní sociální pracovník - postoje pedagogických pracovníků základních škol
 (Eva HODKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//y3gsr6// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Školský sociální pracovník
 (Helena Ouřadová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//kelnpd// | Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče | Theses on a related topic

Současný stav sociální práce na základních školách v ČR
 (Ester Džurbanová)

2018, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/an39w/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Sociální pracovník: status, role, perspektivy
 (Eva Prošková)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB1013 | Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Pedagogický pracovník ve školní družině
 (Tereza Hrstková)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vicjw/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Sociální konstrukce osobní angažovanosti pomáhajících pracovníků při práci s romskými dětmi
 (Michaela Andělová)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bq1hg/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)