Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Sexuální dimorfizmus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Odhad pohlaví u archeologických kosterních vzorků: srovnání různých částí skeletu
 (Jana Zdechovanová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ijeax/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Využití metody lineárního popisu při odhadu plemenné hodnoty v chovu českého teplokrevníka
 (Hana ŠTĚRBOVÁ)

2016, Disertační práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//88oxlj// | Zootechnika / Speciální zootechnika | Theses on a related topic

Odhad výše násobitelů při ocenění podniku pomocí metody tržního porovnání
 (Brian Kachlík)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28264 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Metody tvorby odhadů při implementaci typového ASW
 (Ondřej Axmann)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28457 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Odhad pohlaví u archeologických kosterních vzorků: srovnání různých částí skeletu
 (Jana Zdechovanová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ijeax/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Metody pro odhad celoživotního rizika zhoubných nádorových onemocnění
 (Kateřina Černá)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s4sy6/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Metody pro odhad Elo hráče
 (Matěj GALDUN)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tqx1fm// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

Metody pro odhad budoucího vývoje nových a inovativních technologií
 (Kateřina Freislerová)

2017, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//zx4dkd// | Systémová integrace procesů ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

Spolehlivost metrických metod pro odhad pohlaví člověka z kosterních pozůstatků
 (Tereza Podškubková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cn180/ | Antropologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)