Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Sexuální dimorfizmus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Metódy a nástroje priestorovej ekonometrie pre odhady dynamiky regionálnych trhov práce
 (Dominik Chovanec)

2021, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w475h/ | Matematické a statistické metody v ekonomii / | Theses on a related topic

Odhad pohlaví u archeologických kosterních vzorků: srovnání různých částí skeletu
 (Jana Zdechovanová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ijeax/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Odhad pohlaví u archeologických kosterních vzorků: srovnání různých částí skeletu
 (Jana Zdechovanová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ijeax/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Metody pro odhad celoživotního rizika zhoubných nádorových onemocnění
 (Kateřina Černá)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s4sy6/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Metody pro odhad budoucího vývoje nových a inovativních technologií
 (Kateřina Freislerová)

2017, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//zx4dkd// | Systémová integrace procesů ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

Spolehlivost metrických metod pro odhad pohlaví člověka z kosterních pozůstatků
 (Tereza Podškubková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cn180/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Plug-in metody pro jádrové odhady hustot
 (Lenka Otipková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ykl5e/ | Matematika / Finanční matematika | Theses on a related topic

Metody pro odhad Elo hráče
 (Matěj GALDUN)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tqx1fm// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)