Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

biomechanika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Biomechanika srdečních buněk, AFM studie
 (Barbora Veselá)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uviyc/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Biomechanika prenosu žuvacieho zaťaženia bikortikálneho enoseálneho implantátu pri monokortikálnom a bikortikálnom ukotvení
 (Ján Kučera)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oy8iu/ | Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté) / Stomatologie - Zubní lékařství | Theses on a related topic

Biomechanika a stavba transtibiálních protéz
 (Bohumír CHLÁDEK)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//s2314w// | Specializace ve zdravotnictví / Ortotik - protetik | Theses on a related topic

Biomechanika - Osteosyntéza zlomenin calcanea
 (František Sejda)

2019, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139195 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Theses on a related topic

Biomechanika a stavba transfemorálních protéz
 (Kryštof JANDA)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0r4hr4// | Specializace ve zdravotnictví / Ortotik - protetik | Theses on a related topic

Biomechanika loketního kloubu při provedení kliků ve vzporu ležmo s odrazem v rozdílném postavení rukou
 (Martin TOMKO)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4qx18r// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - technická výchova | Theses on a related topic

Biomechanika loketního kloubu při provedení kliků ve vzporu ležmo s rozdílným postavením rukou
 (Martin NEVŘELA)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ee49nc// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - výchova ke zdraví (negarantovaný rozvrh) | Theses on a related topic

Biomechanika loketního kloubu a zápěstí při provedení kliků ve vzporu ležmo
 (Radek PALETA)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//l2ph22// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Biomechanika - Tahové namáhání šroubů v traumatologii a ortopedii
 (Patrik Eiba)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144568 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Theses on a related topic

Biomechanika plaveckého startu
 (Jan MALŮŠ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//5r8ea9// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)