Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

polycyclic, aromatic, hydrocarbon

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

The use of in vitro cultures for effect assessment of persistent organic pollutants on plants
 (Lucie Váňová)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/be6e9/ | Biologie (čtyřleté) / Anatomie a fyziologie rostlin | Theses on a related topic

Převod rostlin z in vitro do ex vitro podmínek
 (Magdaléna Dybová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mrbj0/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Senzitivita rostlin pěstovaných in vitro vůči fotoinhibici
 (Matěj Róth)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/emmff/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Elicitace sekundárních metabolitů u rostlin pěstovaných in vitro
 (Marie Horká)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e7q4s/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Detekce stresu při převodu modelových vyšších rostlin z in vitro do ex vitro prostředí prostřednictvím indukčně-fluorescenčních zobrazovacích metod
 (Jan Košťál)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hy1sh/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Produkce antioxidantů v rostlinách pěstovaných in vitro
 (Lucie Dostálová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a9gzj/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

The use of in vitro cultures for effect assessment of persistent organic pollutants on plants
 (Lucie Váňová)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/be6e9/ | Biologie (čtyřleté) / Anatomie a fyziologie rostlin | Theses on a related topic

Testování účinnosti vybraných povolených přípravků proti patogenním houbovým organismům dřevin v podmínkách in vitro
 (Eva Ellingerová)

2023, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//as2mwx// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Vliv xenobiotik na růst bramboru in vitro
 (Erik Všetička)

2022, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//m4trp0// | Rostlinolékařství / | Theses on a related topic