Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pasivní vzorkování

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Hydrofobní organické povlaky určené pro ochranu karoserií automobilů
 (Šimon Lenoch)

2023, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//uk62ef// | Chemie a technologie materiálů / Organické povlaky a nátěrové hmoty | Theses on a related topic

Kinetika příjmu hydrofobních organických látek v žížale Eisenia andrei v půdách s rozdílným obsahem organického uhlíku
 (Klára Šmídová)

2016, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//hmswz6// | Chemie a technologie ochrany životního prostředí / | Theses on a related topic

Pasivní vzorkování v sedimentech pro stanovení koncentrací a dostupnosti organických znečišťujících látek
 (Michaela Minaříková)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iqgfn/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Theses on a related topic

Vývoj nových technik pasivního vzorkování perzistentních organických polutantů ve vodním prostředí - kalibrační studie
 (Roman Prokeš)

2008, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b41d5/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Studium využití pasivních vzrokovačů na bázi silikonové gumy pro vzorky ovzduší
 (Martin Pokladník)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x0klc/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Rovnovážné pasivní vzorkování persistentních organických látek v tkáních sladkovodních ryb
 (Jaromír Sobotka)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e1oke/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Kalibrace a ověřování pasivních vzorkovačů na bázi silikonové gumy pro monitorování emergentních znečišťujících látek ve vnitřním ovzduší
 (Adriana Cambelová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aeyfa/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Hodnocení expozice vodních organismů z různých trofických úrovní persistentním organickým látkám pomocí rovnovážného pasivního vzorkování
 (Pavla Fialová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pqwrc/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Měření koncentrace POPs v pórové vodě sedimentů pomocí pasivního vzorkování
 (Michaela Belháčová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aojhq/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)