Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Aerosol

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 35 theses)
Zdroje a distribuce perzistentních organických polutantů v ovzduší a atmosférické depozici střední Evropy
 (Barbora Palátová Nežiková)

2023, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f9ssv/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Theses on a related topic

Globální distribuce atmosférických organických polutantů
 (Pavla Draštíková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tdpoy/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Dynamický model distribuce perzistentních organických polutantů (POPs) ve vegetaci na území České republiky
 (Anna Svobodová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ff2zr/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Zdroje a distribuce perzistentních organických polutantů v ovzduší a atmosférické depozici střední Evropy
 (Barbora Palátová Nežiková)

2023, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f9ssv/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Theses on a related topic

Semivolatilní organické polutanty ve Středomoří: dálkový atmosférický transport, (foto)chemie a výměna vzduch-moře
 (Marie Daniëlle Mulder)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cu4np/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Syntéza, charakterizace, povrchové modifikace a katalytická aktivita porézních hlinitokřemičitanů
 (Lucie Leonová)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oqp2q/ | Chemie / Materiálová chemie | Theses on a related topic

Vliv přípravy oxidů kovů na bázi titanu a zirkonu pomocí přetlakových a superkritických tekutin na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
 (Tomáš Prostějovský)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114583 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Theses on a related topic

Stanovení objemových koeficientů přestupu hmoty v kapalné a plynné fázi na sypané výplni NeXRing
 (Anna Hojgrová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//nh5vte// | Inženýrství a management / | Theses on a related topic

Zhodnocení výskytu jemných a ultrajemných částic v ovzduší v průmyslové zóně
 (Matěj Kysilka)

2023, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//etvr07// | Chemie a technologie ochrany životního prostředí / | Theses on a related topic

Zhodnocení výskytu jemných a ultrajemných částic v ovzduší v průmyslové zóně
 (Matěj Kysilka)

2023, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//bk6emz// | Chemie a technologie ochrany životního prostředí / | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 35 theses)