Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ihličie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Polycyklické aromatické uhlovodíky jako markery environmentální zátěže
 (Kateřina Rosolová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//x4qh40// | Forenzní analýza / | Theses on a related topic

Polycyklické aromatické uhlovodíky - markery rizikových technologií při výrobě potravin
 (Pavlína Kotrbatá)

2018, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//myst20// | Potravinářská a biochemická technologie / | Theses on a related topic

Polycyklické aromatické uhlovodíky v potravinových komoditách s častým výskytem v Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva
 (Veronika Vondrášková)

2018, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//bpq5yh// | Chemie a analýza potravin / | Theses on a related topic

Studium schopností mikroorganismů degradovat polycyklické aromatické uhlovodíky
 (Adéla Tomsová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//ouxxce// | Potravinářská a biochemická technologie / | Theses on a related topic

Hodnocení míry kontaminace ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky s využitím pasivního vzorkování
 (Radek Lhotka)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8t9btn// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Vliv polycyklických aromatických uhlovodíků na ženskou plodnost
 (Michaela Rónaiová)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k4ir4/ | Chemie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Problematika hodnocení mutagenity ve vzorcích kontaminovaných polycyklickými aromatickými uhlovodíky
 (Táňa BRZICOVÁ)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ts9vou// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Analýza nitrovaných polycyklických aromatických uhlovodíků v atmosféře
 (Jiří Palát)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fh88b/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Mechanisms of action of toxic aromatic compounds in vitro.
 (Lenka Umannová)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pfn4y/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

New methods for assessment of the atmospheric levels of persistent organic pollutants
 (Jiří Kalina)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wjoz4/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)