Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Model

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Umenie v klube
 (Jonáš Verešpej)

2017, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/10090 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Fotografie | Theses on a related topic

1. Teoretická část:\nl{}Prostor a model - fotografická interpretace\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) autorská publikace: A Place to NOT Be\nl{}b) volný výstavní soubor: A Place to Be
 (Katarína Križanová)

2019, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//d5pqn0// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie | Theses on a related topic

Bronzový model kampusu VŠB – TU Ostrava
 (Tomáš Kostkan)

2019, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136593 | Metalurgické inženýrství / Umělecké slévárenství | Theses on a related topic

Návrh modelu smart grid.
 (Jan Vysocký)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108903 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic