Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Digital Business

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
The Application of SAP HANA platform
 (Mohamed Ahmed Abdelhameed)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ynw54/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace (angl.) | Theses on a related topic

The Application of SAP HANA platform
 (Mohamed Ahmed Abdelhameed)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ynw54/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace (angl.) | Theses on a related topic

Metodika migrace informačního systému SAP na in-memory platformu SAP HANA
 (Jakub Babilon)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130134 | Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v průmyslu | Theses on a related topic

Digital Transformation based on Business Process Modeling: A Case Study in SAP
 (Šimon Žulták)

2020, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z1kgi/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

A Model for Strategic Alignment of Supply Chain Management Information Systems: Dynamic Capabilities of Digital Business Models
 (Jochen Nürk)

2019, Disertační práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3333cz// | Economics and Management / Business Management and Economics | Theses on a related topic

The Application of SAP HANA platform
 (Mohamed Ahmed Abdelhameed)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ynw54/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace (angl.) | Theses on a related topic

The Application of SAP HANA platform
 (Mohamed Ahmed Abdelhameed)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ynw54/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace (angl.) | Theses on a related topic

Veřejný koncert ze dne 7. 3. 2019 a 18. 3. 2019
 (Hana Hána)

2019, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/g9tat/ | Hudební umění / Hra na flétnu | Theses on a related topic

Jan Novák a interpretační analýza Sonaty super „Hoson zes“
 (Hana Hána)

2019, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/vdp9n/ | Hudební umění / Hra na flétnu | Theses on a related topic

The Application of SAP HANA platform
 (Mohamed Ahmed Abdelhameed)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ynw54/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace (angl.) | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)