Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

english profile

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Development of an educational platform as support of teaching English online
 (Jana Homolová)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hp0sn/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Linguostylistic Aspects of Cosmetics Advertising Texts in English
 (Veronika Kročilová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ynk7be// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Visual Arts in English Language Teaching Materials
 (Kateřina BENEŠOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qlpmds// | Učitelství pro střední školy / AJ-Vv | Theses on a related topic

Hodnocení čtivosti výukových textů pro anglický jazyk
 (Eva MLEJNSKÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3fj5ls// | Učitelství pro základní školy / AJ-INF | Theses on a related topic