Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

výslovnost angličtiny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Typické výslovnostní chyby českých rodilých mluvčích a metody jejich odstranění
 (Jana Tkáčová)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bz9zq/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - německý jazyk | Theses on a related topic

Typické výslovnostní chyby českých rodilých mluvčí a metody jejich odstraňování
 (Lenka Šírová)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/esva7/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - německý jazyk | Theses on a related topic

Používají čeští studenti angličtiny "anglickou" nebo "českou" výslovnost? (některé typické výslovnostní chyby)
 (Kateřina KRAJÍCOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qooq2k// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Czenglish. Analýza výslovnostních chyb českých dospělých mluvčích v angličtině.
 (Michaela INDRIŠEKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//952mii// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové) | Theses on a related topic

Identifying Specific Pronunciation Errors Produced by Czech Learners of English as a Foreign Language\nl\nl Diagnostika specifických chyb českých studentů angličtiny ve výslovnosti
 (Eva KOVÁŘOVÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dla7jp// | Učitelství pro základní školy / AJ-NJ/ZŠ | Theses on a related topic

Působení systematické výuky anglické výslovnosti: vliv nerodilého a rodilého mluvčího na výslovnost jejich studentů na gymnáziu
 (Zuzana Haikerová)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bbyce/ | Učitelství anglického jazyka pro základní školy / | Theses on a related topic

Rozdíly mezi anglickou a českou výslovností a jejich vliv na výslovnost českých studentů angličtiny
 (Michaela GROHMANOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//37iblj// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a informační výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Rozvoj fonologické přesnosti českých studentů angličtiny na úrovni A2
 (Lucie PAVLÍKOVÁ)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//urttod// | Učitelství pro základní školy / UČ AJ a lit. ZŠ14 navazující | Theses on a related topic

Používají čeští studenti angličtiny "anglickou" nebo "českou" výslovnost? (některé typické výslovnostní chyby)
 (Kateřina KRAJÍCOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qooq2k// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Identifying Specific Pronunciation Errors Produced by Czech Learners of English as a Foreign Language\nl\nl Diagnostika specifických chyb českých studentů angličtiny ve výslovnosti
 (Eva KOVÁŘOVÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dla7jp// | Učitelství pro základní školy / AJ-NJ/ZŠ | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)