Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

model politickeho procesu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Srovnání postavení druhých komor parlamentů České republiky a Polska v politickém procesu
 (Denisa POPČÁKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//e4lubc// | Politologie / Politologie + Společenské vědy, sz (A14) | Theses on a related topic

Zapojení veřejnosti a pacientů do procesu tvorby klinických doporučených postupů
 (Tomáš KUHN)

2012, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6he96h// | Ekonomika a řízení zdravotnictví / Management zdravotnictví | Theses on a related topic

Národní model socálně-ekonomického rozvoje Uzbekistánu a spolupráce se zeměmi Evropské unnie
 (Dilshodjon Karimov)

2006, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/27975 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Evropská studia | Theses on a related topic

Analýza příčin a konsekvencí pěti krizí evropského integračního procesu v souvislosti s hospodářsko-politickým vývojem po podpisu Maastrichtské smlouvy
 (Michaela Ševčíková)

2013, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/43632 | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic