Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pracovní trh

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
"Personální politika zaměstnavatelů a rodinná politika Ministerstva práce a sociálních věcí podporující sladění pracovního a rodinného života"
 (Romana ŠNAJPERKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//moxljz// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sladění rodinného a profesního života žen a mužů
 (Renáta Brožíčková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/p1izt/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Rodinná politikav kontextu rovných příležitostí a sladění pracovního,soukromého a rodinného života
 (Kristýna Trojanová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/50748 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Možnosti sladění pracovní a rodinné role zaměstnance ve společnosti Česká spořitelna, a. s.
 (Veronika MLČOUŠKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fzlcpc// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Postoje a hodnoty mladých lidí při řešení otázky rovnováhy mezi prací a soukromým životem
 (Martina Langová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/estab/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Flexibilní pracovní režimy jako nástroj harmonizace pracovního a rodinného života poradců občanských poraden v České republice
 (Radmila Koutková)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cojwa/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Harmonizace pracovního a rodinného života žen na manažerských pozicích
 (Romana Selingerová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pfib5/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Slaďování rodinného a pracovního života matek na rodičovské dovolené
 (Lucie Hromádková)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c0y4z/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Slaďování osobního, rodinného a pracovního života zaměstnanců veřejné správy
 (Lenka Matoušková)

2019, Diplomová práce, AKADEMIE STING

https://is.sting.cz/th/xbiie/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Harmonizace rodinného a pracovního života u rozvedených matek
 (Gabriela Hrazdírová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ele6f/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)