Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Gumárenská směs

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Gumárenské směsi s minerálními plnivy
 (Ondřej PŘIKRYL)

2008, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e00d6b// | Chemie a technologie materiálů / Technologie a management | Theses on a related topic

Vliv sloučenin manganu na termooxidaci přírodního kaučuku, jeho směsí a vulkanizátů
 (Pavla Palhounová)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//hjmxxg// | Chemie materiálů a materiálové inženýrství / | Theses on a related topic

Charakterizace drtí z pryžového odpadu a vliv jejich parametrů na vlastnosti kaučukových směsí a vulkanizátů
 (Jan Šubrt)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//h3yaef// | Aplikovaná chemie a materiály / | Theses on a related topic

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností kaučukových směsí a vulkanizátů určených pro výrobu plášťů
 (Josef KŘEMEČEK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1s7332// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic