Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

benefity

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Porod po předešlém císařském řezu
 (Lenka Najmanová)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zlo3h/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Je porod do vody rizikem? Rozdíly mezi porodem do vody a porodem na souši.
 (Gabriela KAŠPÁRKOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fpzk21// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Péče o pacienty ve II. stupni biologického rizika v intenzivní péči
 (Natálie Hrdinová)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q3t8l/ | Intenzivní péče / | Theses on a related topic

Příbuzenská pěstounská péče - rizika a přínosy pro děti
 (Šárka Adamcová)

2021, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/qhtnf/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Identifikace zdrojů rizik průmyslových pecí - elektrické obloukové pece
 (Lukáš Krejčí)

2021, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//6bgc1f// | Strojírenství / | Theses on a related topic

Rizika spojená s přijetím dítěte do náhradní rodinné péče z pohledu biologických dětí náhradních rodičů
 (Pavlína Říčná)

2020, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/d0hbf/ | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Theses on a related topic

Rizika příbuzenské pěstounské péče z pohledu pěstounů.
 (Šárka Pavlovičová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jl6ls/ | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

Senior na operačním sále - rizika perioperační péče o osoby vyššího věku
 (Eva Lužová)

2020, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//jb6uvg// | Specializace ve zdravotnictví / Perioperační péče | Theses on a related topic

Přínosy a rizika hostitelské péče pohledem vychovatelů dětských domovů
 (Sabina Dohnalová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lul3pc// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Posouzení rizika vzniku dekubitů v intenzivní péči
 (Vendula Zdrálková)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kjb7f/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)