Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

revitalizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Zhodnocení variantních řešení revitalizace zámeckého parku Maříž a návrh alternativního řešení revitalizace
 (Vanda KALVODOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//umt2bn// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Theses on a related topic

Revitalizace Klíšského potoka - výukový materiál pro návrh revitalizace
 (Michaela BÁBELOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//vsph8u// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Revitalizace hospitalu Kuks a jeho okolí, vliv této revitalizace na cestovní ruch
 (Markéta Doležalová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB7262 | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Theses on a related topic

Revitalizace městských vnitrobloků v post-socialistickém kontextu
 (Robin Fuksa)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uwzvf/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Kulturní projekty ve službách revitalizace industriálních památek / Uplatnění či neuplatnění site specific při revitalizaci dolu Hlubina v Ostravě
 (Adriana Aldersová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n3hji/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Revitalizace vnitřního města jako součást urbanistického rozvoje: příklad města Brna
 (Daniella Dokoupilová)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/afy7u/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Možnosti revitalizace a využití brownfields v rozvoji města
 (Tereza Kašparová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/xstxf/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Revitalizace městských jader jako součást urbanistického rozvoje
 (Michal Beran)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e18ql/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Vliv revitalizace vybraných rybníků v CHKO Žďárské vrchy na diverzitu fauny obojživelníků
 (Šárka Chaloupková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qtgir/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy | Theses on a related topic

Pomáhají revitalizace šumavských toků opaskovcům?
 (Magdaléna Chlápková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o2ib8/ | Chemie / Chemie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)