Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fínsky jazyk

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

The use of L1 in a language teaching context by non-native language teachers
 (Martina Searles)

2017, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4667/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Language of the Internet: One Language Variety?
 (Veronika Kloučková)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w2v6b/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Porovnanie výučby slovnej zásoby vo vybraných e-learningových kurzoch fínčiny
 (Simona Krupová)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k61ln/ | Filologie / Baltistika | Theses on a related topic

Porovnanie výučby slovnej zásoby vo vybraných e-learningových kurzoch fínčiny
 (Simona Krupová)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k61ln/ | Filologie / Baltistika | Theses on a related topic

Vocabulary learning and the current trends in CALL/MALL
 (Yvona Zamarská)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zjhyd/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Webové rozhraní pro monitoring call centra na bázi Asterisk PBX
 (Adam Molin)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136183 | Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie | Theses on a related topic