Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

filmove skoly

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Vizuální styl Letní filmové školy Uherské Hradiště a jeho využití v marketingových nástrojích.
 (Ngan Vu)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77370 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Polská kinematografie v historii Letní filmové školy Uherské Hradiště
 (Alžběta ČUČOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//oppcyk// | Filologie / Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast | Theses on a related topic

Komunikace Letní filmové školy Uherské Hradiště
 (Andrea Varmužová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//yftbk7// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Výchova filmových kádrů. Historie Střední průmyslové školy filmové
 (Květa Lujková)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/odifm/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

FILMOVÉ EFEKTY HYBRIDNÍHO FILMU VE VÝUCE MEDIÁLNÍ, FILMOVÉ A VÝTVARNÉ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE
 (Veronika VESELÁ)

2022, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qnz92m// | Učitelství pro základní školy / AJ-VV | Theses on a related topic

Komparace distribuce studentských filmů na FAMU a Národní filmové škole v Lodži
 (Barbora Skoumalová)

2021, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/15040 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic

Recepce Polské filmové školy v časopise Film a doba v letech 1955-1970
 (Jiří SLAVÍK)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xxq7ip// | Humanitní studia / Česká filologie - Filmová věda | Theses on a related topic

Výuka filmové produkce v evropském kontextu
 (Kristina Škodová)

2021, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/15067 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic

Filmové projekce jako edukační prostředek ve výuce sexuální výchovy a výchovy ke zdraví na základních školách
 (Barbora Suchyňová)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ug2hs/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Role filmové a mediální výchovy na středních školách
 (Jan Syruček)

2019, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/13600 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)