Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

viackriterialne hodnotenie variant

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Výuka operačného výskumu na vysokých školách v ČR a SR – viackriteriálne hodnotenie
 (Zuzana Ľochová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76884 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Hodnotenie finančného zdravia vybraného subjektu finančného trhu
 (Monika Kubačková)

2022, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/146767 | Finance / | Theses on a related topic

Využitie metód viackriteriálneho rozhodovania v malej firme
 (Nikola Jánošíková)

2017, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/122013 | Ekonomika a management / Ekonomika podniku | Theses on a related topic