Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

technologie dobývání

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Navržení technologie dobývání 23. sloje v oblasti 15. kry lokality ČSA, Dolu Karviná OKD a.s. na základě dosavadních geologických poznatků
 (Tadeusz Kristen)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98302 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Optimalizace pro technologie dobývání zásob v bočních závěrných svazích lomu ČSA
 (Milan Bail)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97890 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Technicko-ekonomické posouzení náhrady kontinuální technologie při povrchovém dobývání hnědouhelných ložisek.
 (Petr Kolman)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116924 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Theses on a related topic

Návrh nové těžební technologie na lomu Řačice - studie
 (Roman Pudl)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98262 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Technologie vybavení porubu 320 209 ve 32. sloji 2. kry mezi 4. a 5. patrem na závodě Sever Dolu ČSM ve Stonavě
 (Marian Böhm)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82356 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Návrh nové technologie pro výrobu tenkostěnných obkladových a dlažebních desek a technicko-ekonomické porovnání se světovou produkcí.
 (Milan Komárek)

2018, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//ocvnck// | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Theses on a related topic

Návrh technologie těžby ložiska štěrkopísků v ploše bývalého úložiště výpěrků v dobývacím prostoru Tovačov 4.
 (Josef Zapletal)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141663 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Návrh dobývání porubu č. 401 305 na Dole ČSM, závod JIH
 (Robert Werner)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86228 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Návrhy na další postupy těžby a úpravy technologie na kamenolomu Zárubka na léta 2014 - 2025
 (Václav Boguaj)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98187 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Efektivita využití technologie vodního paprsku při těžbě uhlí
 (Iva Kolenová)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103153 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)