Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

porub c. 15 2351.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Navržení technologie dobývání 23. sloje v oblasti 15. kry lokality ČSA, Dolu Karviná OKD a.s. na základě dosavadních geologických poznatků
 (Tadeusz Kristen)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98302 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Otvírka, příprava a dobývání 23. sloje v 15. kře, dobývacího prostoru Doubrava, závodu ČSA, Dolu Karvinná
 (Aleš Šustík)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82361 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic