Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dejepis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Možnosti vzdělávání a podpory žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy se zaměřením na vzdělávací obor dějepis
 (Monika Nováčková)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cg9uu/ | Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol / | Theses on a related topic

Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918 - 2013.
 (Miroslav Jireček)

2014, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qydtr/ | Pedagogika (čtyřleté) / Pedagogika | Theses on a related topic

Dějepis v projektech
 (Kristýna MAŠLOVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7qbve9// | Učitelství pro základní školy / ČJ-Dě | Theses on a related topic

Sametová revoluce a její začlenění do vzdělávacího kurikula předmětu dějepis na gymnáziích ve Frýdku-Místku
 (Jana BRABCOVÁ)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//sjh8ww// | Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol / Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol / Učitelství anglického jazyka pro základní školy | Theses on a related topic

Dějepis ve vlastivědě formou hry
 (Nikola Dědková)

2019, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//09p9un// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Balkán v osnovách středních škol se zaměřením na dějepis 20. století
 (Michaela Konečná)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m9gbc/ | Filologie / Balkanistika | Theses on a related topic

Pracovní a metodické listy k učebnici Dějepis pro Gymnázia a SŠ 4. Nejnovější dějiny
 (Alena Míčová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4136 | Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - dějepis, Učitelství pro střední školy - základy společenských věd | Theses on a related topic

Didaktická a metodická analýza učebnice ? Dějepis pro gymnázia a střední školy 1
 (Michaela Hrnčířová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM3640 | Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - český jazyk a literatura, Učitelství pro střední školy - dějepis | Theses on a related topic

Vývoj výuky tématu Renesance a humanismus v učebních textech pro dějepis od roku 1945 po současnost
 (Markéta KVÍČALOVÁ)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2ck4mm// | Historické vědy / Učitelství historie pro střední školy (jednooborové) | Theses on a related topic

Alternativní verze vzdělávacího oboru dějepis pro gymnaziální vzdělávání a zkušenosti z jejího pilotního ověřování
 (Ivana SLAVÍKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//le0cki// | Geografie / Učitelství Geografie - Historie pro střední školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)