Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hra s historickou tematikou

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Didaktické aspekty argumentačních her s historickou tematikou zasazených do virtuálního prostředí
 (Jan Mottl)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6678 | Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - dějepis, Učitelství pro střední školy - informatika | Theses on a related topic

Tvorba vzdělávací aplikace s historickou tematikou s prvky gamifikace
 (Roman LUDVÍK)

2022, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ru42yr// | Přírodovědná studia / Informatika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Autorská stolní hra s tematikou dějin umění
 (Karolína KVAPILOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//k30jsa// | Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborové studium) | Theses on a related topic

Historická a fiktívna narativita v súčasnom diskurze s jánošíkovskou tematikou
 (Danka LEŠKOVÁ)

2009, Disertační práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//952d6k// | Teorie a dějiny literatury / Literární věda - teorie a dějiny národních literatur | Theses on a related topic