Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

tělesná kondice

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Posturální stabilita seniorů
 (Gabriela Chytilová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f9zwt/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Posturální stabilita u osob s Parkinsonovou nemocí v korelaci s vybranými hodnotícími parametry klinického a dotazníkového vyšetření
 (Klára UMLAUFOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ibnz7y// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Isokinetická síla extenzorů kolenního kloubu, pohybová aktivita a posturální stabilita žen nad 50 let
 (Vendula SVOBODOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u5r7ga// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Hodnocení posturální stability u sportovců s mentálním postižením
 (Veronika Pěnčíková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/epniq/ | Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu | Theses on a related topic

Diagnostika a analýza rovnováhových schopností a posturální stability u vybrané skupiny studentů Tělesné výchovy Pedagogické fakulty ZČU v Plzni
 (Ivana MALÍKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xvq12c// | Učitelství pro střední školy / Tv-Ps | Theses on a related topic

Instabilita hlezenního kloubu způsobená nadměrným zatěžováním a sportovními úrazy s možností využití následné fyzioterapie
 (Lenka BÁRTOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xs0n34// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic