Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

posturograf

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Senzomotorická stimulace po úrazech hlezna
 (Denisa HRABOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lklcbr// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv senzomotorické stimulace pomocí speciálních pomůcek a fyzioterapeutických postupů na funkci nohy u dětí mladšího školního věku
 (Eva VOTAVOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vgjj0b// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Využití senzomotorické stimulace v léčbě vadného držení těla
 (Kateřina BLAŽKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//h6zioq// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vytvoření cviků pro ovlivnění svalové dysbalance u vadného držení těla pro webový portál Fit Me
 (Milan Šebek)

2013, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//1p4dhz// | Fyzioterapie / | Theses on a related topic

Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího školního věku navštěvující třídu pro nadané děti
 (Veronika MUSILOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//l3afq4// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Svalové dysbalance u dětí mladšího školního věku.
 (Olga KOCMANOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ivyrcy// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Posturální vady a svalové dysbalance hokejistů v žákovských kategoriích.
 (Kateřina NĚMCOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//j6l1md// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Terapie vadného držení těla senzomotorickou stimulací s vyšetřením na posturografu.
 (Kateřina NOVÁKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lstwyv// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic