Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Body mass index

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Anti-slip Control of Traction Motor of Rail Vehicles
 (Abdulkadir Zirek)

2019, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//kig3jl// | Technique and Technology in Transport and Communications / Transport Means and Infrastructure | Theses on a related topic

Limits of Compensation of Damages in Private Enforcement of Competition Law (Umbrella Pricing)
 (Jan Kupčík)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hypqh/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Srovnání testování posturální stability u skupin osob s rozdílnou sportovní aktivitou
 (Veronika Málková)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8lte/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Isokinetická síla extenzorů kolenního kloubu, pohybová aktivita a posturální stabilita žen nad 50 let
 (Vendula SVOBODOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u5r7ga// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Motorické učení v terapii posturální stability
 (Eliška CÍCHOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//59mh55// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Posturální stabilita u sportovních aktivit
 (Jindra Hlavová)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d0xpu/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Komplexní skupinová terapie obezity a její vliv na vybrané antropometrické a posturální parametry
 (Stanislav HORÁK)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gxnbkp// | Vnitřní nemoci / | Theses on a related topic

Metabolický syndrom a fyzická aktivita
 (Michal Kumstát)

2009, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mf2vg/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

BMI (body mass index) pacienta- faktor ovplyvňujúci radiačnú ochranu personálu v rádiológii
 (Tomáš MICHEL)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0putgm// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

BMI (body mass index) pacienta- faktor ovplyvňujúci radiačnú ochranu personálu v rádiológii
 (Tomáš MICHEL)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//u8luty// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)