Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

posturalni stabilita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Posturální stabilita seniorů
 (Gabriela Chytilová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f9zwt/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Posturální stabilita u sportovních aktivit
 (Jindra Hlavová)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d0xpu/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Posturální stabilita u osob s Parkinsonovou nemocí v korelaci s vybranými hodnotícími parametry klinického a dotazníkového vyšetření
 (Klára UMLAUFOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ibnz7y// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Strečink trupových svalů a posturální stabilita u běžců
 (Jitka ŠIRMAROVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//b313dq// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Isokinetická síla extenzorů kolenního kloubu, pohybová aktivita a posturální stabilita žen nad 50 let
 (Vendula SVOBODOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u5r7ga// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Hodnocení posturální stability pacientů s využitím ukazatelů stability a kamerového systému záznamu pohybu hlavy a ramen
 (Klára Vlčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//3rpju5// | Biomedicínský inženýr / | Theses on a related topic

Vliv jógy na posturální stabilitu stoje
 (Martina Hlavatá)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ies4q/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv Pilates metody na posturální stabilitu stoje
 (Hana Horáková)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vlj75/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv senzomotorického tréninku na posturální stabilitu ve sportovní přípravě orientačních běžců
 (Eva Opletalová)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lg2ev/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Srovnání parametrů subjektivní zrakové vertikály, proprioceptivní aferentace a posturální stability u pacientů s cervialgií funkčního původu
 (Hana Krátká)

2021, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w6nvb/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)