Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

posvátno

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Posvátnost umění
 (Kateřina ŠIMONOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7xwzsu// | Výtvarná umění / Intermediální umění | Theses on a related topic

Rozpad tradiční perspektivy v analogové fotografii: koncept abstraktní fotografie v avantgardním umění
 (Tereza Pšeničková)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zhnu8/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Koncept tělesnosti v díle Joela-Petera Witkina
 (Miroslava Murguova)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/clu26/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Koncept multimediální galerie
 (Jan Šlégr)

2013, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//33xqnw// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Grafický design | Theses on a related topic

Hledání podoby a smyslu českého umění v 1. polovině 20. let 20. století v dobové teoretické reflexi. (od konceptu proletářského umění k poetismu)
 (Veronika SEVEROVÁ)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/1726 | Humanitní studia / | Theses on a related topic

Umění teleprezence jako subžánr virtuálního umění
 (Alexandra Pyszková)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qoeze/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Kurátorský koncept výstavy v kontextu galerijního vzdělávání
 (Markéta Svobodová)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cckzr/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy | Theses on a related topic