Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

soutezni vztah

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Soutěžní vztah
 (Alexandra Opatrná)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//a90kp5// | Právní specializace / Právo v podnikání | Theses on a related topic

Vztah právní úpravy nekalé soutěže a průmyslových práv
 (Lenka Štěrbová)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j0zct/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vztah kondiční a technické přípravy k soutěžnímu výkonu ve florbale.
 (Filip Tomanec)

2010, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h2mme/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Ochrana práv v soutěžních vztazích
 (Hana Bařinová)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//1jw0gx// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Hospodářsko-soutěžní omezení práv duševního vlastnictví
 (Tomáš Kubeša)

2016, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tcgju/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Občanské právo | Theses on a related topic

Ochrana spotřebitele ve vztahu k právům duševního vlastnictví
 (Hana Kelblová)

2007, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j5d24/ | Teoretické právní vědy / Občanské právo | Theses on a related topic

Sociální vztahy ve sportovním tanci a jejich specifika
 (Lenka Kohnová)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/di4un/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Vztah mezi výsledky testování izokinetické síly a výsledky terénních testů u fotbalistů.
 (Stanislav GOTTFRIED)

2011, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//g90cvx// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - biologie | Theses on a related topic