Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

historie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Využití modelu teplotního pole pro optimalizaci technologie chlazení plynule odlévaných ocelových sochorů
 (Jaroslav Kubánek)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87895 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Theses on a related topic

Výpočty vybraných parametrů okrajových podmínek plynulého odlévání oceli
 (Radim Míček)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128957 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

Využití programového systému Procast pro modelování plynulého odlévání oceli
 (David Rigo)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81913 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a průmyslová keramika | Theses on a related topic

Vliv parametrů fyzikální simulace řízeného ochlazování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti pásů z mikrolegované oceli
 (Miroslav Milata)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136595 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

Oxidačně - redukční reakce železa a oceli v roztocích a taveninách soustavy NaOH-H2O
 (Pavel Raška)

2015, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110420 | Metalurgie / Chemická metalurgie | Theses on a related topic

Vliv přípravy mezipánví plynulého odlévání oceli na obsah vodíku u prvních taveb v sekvenci
 (Bronislav Pietraszek)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119375 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

Optimalizace úběrového plánu při válcování sochorů v přípravném pořadí Středojemné válcovny s využitím matematického modelování
 (Ondřej Folta)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128994 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

Stanovení vlivu otevíracích teplot sprinklerové hlavice na teploty chráněné ocelové konstrukce matematickým modelováním
 (Vojtěch Vaníček)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136029 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Využití počítačové simulace společenstev v analýze biodiverzity
 (Martin Hroch)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rzvmc/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Využití počítačové simulace ve výuce předmětu Řízení a logistika výroby
 (Tomáš Malota)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//aon5yy// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)