Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

spiritualita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Seberegulace v sociální oblasti v kontextu zvládání zátěže, self-esteem a self-efficacy v období pozdní adolescence
 (Andrea Řezníčková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xfmmc/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vliv spirituality a náboženského přesvědčení na postoje ke smrti v období pozdní adolescence.
 (Jaroslav Plvan)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yjxi0/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Seberegulace v kontextu antisociálního chování v období pozdní adolescence
 (Gabriela Bartošová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p0ywu/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Smysluplnost politické angažovanosti očima mladých lidí v období pozdní adolescence
 (Jan Šerek)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lcreu/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Psychosocial antecedents of political beliefs in adolescence
 (Jan Šerek)

2012, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ccthf/ | Psychologie (čtyřleté) / Sociální psychologie | Theses on a related topic

Vliv spirituality a náboženského přesvědčení na postoje ke smrti v období pozdní adolescence.
 (Jaroslav Plvan)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yjxi0/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Postoje žáků středních škol ke sportovně pohybovým aktivitám
 (Martin Odvářka)

2015, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hn3xx/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Postoje žáků vybraných typů gymnázií ke zdraví
 (Martina HAVLÍČKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ehep7q// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy | Theses on a related topic

Postoje adolescentů k inkluzivnímu vzdělávání žáků se zdravotním postižením na gymnáziu
 (Tereza Hávová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eirab/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Postoje žáků ke škole a učení na SŠ prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě
 (Marie KRATOCHVILOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//avuawi// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)