Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rail transport

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Intermodality in the Suburban Rail Transport
 (Tomáš Potěšil)

2012, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//62ddik// | Technika a technologie v dopravě a spojích / Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Technologie | Theses on a related topic

Comparaison des offres tarifaires dans le transport ferroviaire en Republique tcheque et en Belgique
 (Michal MĚŘÍNSKÝ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nq6gmb// | Filologie / Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii | Theses on a related topic

Anti-slip Control of Traction Motor of Rail Vehicles
 (Abdulkadir Zirek)

2019, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//kig3jl// | Technique and Technology in Transport and Communications / Transport Means and Infrastructure | Theses on a related topic

La lutte concurrentielle dans le secteur du transport de voyageurs en République tcheque et en France
 (Veronika ŘEHÁČKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bzshkj// | Filologie / Odborná francouzština pro hospodářskou praxi | Theses on a related topic

Postavenie a význam železničnej dopravy v súčasnom cestovnom ruchu
 (Nika Hamarová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/15113/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

Vliv specifik železniční dopravy na konkurenci na trhu dopravních služeb
 (Matúš Melicherčík)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d6dn5/ | Ekonomické teorie / Ekonomie | Theses on a related topic

Cenová diskriminace v osobní železniční dopravě na Slovensku
 (Ján Bulejčík)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/es73y/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Liberalizácia železničnej dopravy v Slovenskej republike
 (Roland Hutai)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sp9xy/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Vliv liberalizace na nákladní železniční dopravu na Slovensku
 (Dušan Tuček)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u3xiv/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Porovnání stávající železniční přepravy zboží ve standardních železničních vozech s přepravou zboží ve vybrané intermodální přepravní jednotce na vybrané trase
 (David Lauermann)

2020, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//y1a5c8// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)