Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

trestní právo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Proces asistované reprodukce jako výzva pro činnost sociálního pracovníka
 (Lenka VYZOURKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tsi5dx// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Neplodnost a asistovaná reprodukce
 (Daniela ĎURIŠOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//313s0w// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Právní a etické aspekty asistované reprodukce
 (Nella Pírková)

2016, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8262 | Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Psychosociální a spirituální aspekty asistované reprodukce
 (Monika Staníková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//luq0bn// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Kauzální nexus mezi postupem non lege artis a vznikem újmy při poskytování zdravotní péče
 (Jana HYNČICOVÁ)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9jcp5j// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Postavení institutu svolení poškozeného v systému okolností vylučujících protiprávnost v čs. trestním právu
 (Lucie Pitelová)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v4h3w/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Trestní právo v medicíně se zaměřením na lidskou reprodukci a medicínské právo
 (Kateřina Štrejtová)

2016, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bkoz4/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Trestní právo | Theses on a related topic

Poučení a informovaný souhlas pacienta
 (Radek Halouzka)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sdzst/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Trestní právo v medicíně se zaměřením na lidskou reprodukci a medicínské právo
 (Kateřina Štrejtová)

2016, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bkoz4/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Trestní právo | Theses on a related topic