Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sociální

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Strategické plánování poskytovatelů sociálních služeb ve městě Frýdku-Místku v kontextu komunitního plánování
 (Rostislav HEKERA)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//f8yc2z// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Theses on a related topic

Komunitní plánování v sociálních službách
 (Petra Nováková)

2020, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11906 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Komunitní plánování - účast veřejnosti na rozvoji obcí
 (Veronika Matoušková)

2013, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xakzk/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Komunitní plánování sociálních služeb města Kladna
 (Tomáš Abrham)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/v4fs1/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Komunitní plánování sociálních služeb
 (Dana Šálková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ox7k6/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Podmínky participace osob s mentálním postižením na komunitním plánování
 (Zuzana Kubínková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r2h5r/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Komunitní plánování sociálních služeb v kontextu práce s Romy v Brně
 (Elena Skřivánková)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vjqjz/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Subjektivní potřeba osob bez domova být informován o fungování sociální politiky se zaměřením na sociální dávky a poskytované sociální služby pro tyto osoby
 (Martina Škývarová)

2015, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13483/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Výměna informací mezi pracovníky sociální služby a zákonnými zástupci uživatelů z pohledu pracovníků služby denních stacionářů pro lidi s mentálním postižením
 (Jana Větříšková)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13625/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Sociální služby sociální rehabilitace a chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením - případová studie
 (Barbora Dufková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n6ryh/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)