Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Epidemiologie nádorů

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Modely predikce incidence a prevalence zhoubných nádorů a jejich validace
 (Mariya Antonova)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q1g17/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Modely predikce incidence a prevalence zhoubných nádorů a jejich validace
 (Mariya Antonova)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q1g17/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Modely predikce incidence a prevalence zhoubných nádorů a jejich validace
 (Mariya Antonova)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q1g17/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Modely predikce incidence a prevalence zhoubných nádorů a jejich validace
 (Mariya Antonova)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q1g17/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic