Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

akutní srdeční selhání

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Akutní srdeční selhání a prognóza pacientů po akutním infarktu myokardu s elevacemi ST léčených primární perkutánní koronární intervencí
 (Jiří Pařenica)

2010, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j7sjd/ | Vnitřní nemoci (čtyřleté) / Vnitřní nemoci | Theses on a related topic

Prognóza pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání na interníém oddělení okresní nemocnice
 (Kamil Zeman)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v5hsw/ | Vnitřní nemoci (čtyřleté) / Vnitřní nemoci | Theses on a related topic

Význam stanovení natriuretických peptidů a srdečních troponinů u pacientů s akutní dekompenzací chronickéhno systolického srdečního selhání
 (Roman Štípal)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a1lb7/ | Všeobecné lékařství (čtyřleté) / Kardiologie | Theses on a related topic

Akutní srdeční selhání v PNP
 (Matěj ŠOFFR)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//kt955m// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Akutní srdeční selhání
 (Miroslava Kubelková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//38w45t// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Akutní srdeční selhání v PNP
 (Matěj ŠOFFR)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qbfb59// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Neinvazivní analýza pulzní vlny u pacientů s akutní dekompenzací chronického systolického srdečního selhání
 (Viktor Musil)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kit6c/ | Všeobecné lékařství (čtyřleté) / Kardiologie | Theses on a related topic

Prevalence a prognostický význam jaterních testů u pacientů s akutním srdečním selháním (data z registru AHEAD)
 (Klaudia Vyskočilová)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/efq7m/ | Všeobecné lékařství (čtyřleté) / Kardiologie | Theses on a related topic

Prevalence a prognostický význam jaterních testů u pacientů s akutním srdečním selháním (data z registru AHEAD)
 (Klaudia Vyskočilová)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/efq7m/ | Všeobecné lékařství (čtyřleté) / Kardiologie | Theses on a related topic

Prevalence a prognostický význam jaterních testů u pacientů s akutním srdečním selháním (data z registru AHEAD)
 (Klaudia Vyskočilová)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/efq7m/ | Všeobecné lékařství (čtyřleté) / Kardiologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)